Pronađeno je 1639 rezultata
Svetohranište, reljef sa simbolima evanđelista  Marka, Ivana i Krista
Svetohranište, reljef sa simbolima evanđelista Marka, Ivana i Krista
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef  Krista s pričesnim hostijama
Svetohranište, reljef Krista s pričesnim hostijama
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef  sa simbolima evanđelista Mateja i Luke
Svetohranište, reljef sa simbolima evanđelista Mateja i Luke
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef  Arkanđela Gabrijela
Svetohranište, reljef Arkanđela Gabrijela
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef Bogorodice Navještenja
Svetohranište, reljef Bogorodice Navještenja
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef anđela sa svitkom
Svetohranište, reljef anđela sa svitkom
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Kip Bogorodice s Djetetom
Kip Bogorodice s Djetetom
Bale, Župna crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije
18. st.
barok
Reljefi od štuka u prozorima na pročelju Eufrazijeve bazilike
Reljefi od štuka u prozorima na pročelju Eufrazijeve bazilike
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Vijenac u štuku u apsidi Eufrazijeve bazilike
Vijenac u štuku u apsidi Eufrazijeve bazilike
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Kapitel pilastra
Kapitel pilastra
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko
Prednja strana oltara
Prednja strana oltara
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Glavni oltar Eufrazijane, pogled na prednju i stražnju stranu
Glavni oltar Eufrazijane, pogled na prednju i stražnju stranu
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
15. st.
renesansa
Kipovi svetog Dionizija i nepoznatog sveca
Kipovi svetog Dionizija i nepoznatog sveca
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, nepoznati kipar, 16. st.
renesansa
Kipovi svetog Mihovila, nepoznatog sveca i svetog Roka
Kipovi svetog Mihovila, nepoznatog sveca i svetog Roka
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, nepoznati kipar, 16. st.
renesansa
Anđeli na atici oltara, lijevi anđeo
Anđeli na atici oltara, lijevi anđeo
Savičenta, Župna crkva Navještenja Blaženoj Djevici Mariji
Autor: Tagliapietra, Alvise, 18. st.
barok
Anđeli na atici oltara, desni anđeo
Anđeli na atici oltara, desni anđeo
Savičenta, Župna crkva Navještenja Blaženoj Djevici Mariji
Autor: Tagliapietra, Alvise, 18. st.
barok