Pronađeno je 16 rezultata
Poklopac sarkofaga
Poklopac sarkofaga
Pula, Arheološki muzej Istre
8. st.
predromanika
Ulomak vijenca (1)
Ulomak vijenca (1)
Savolago, Ostaci crkve svetog Zenona - Zena
8. st.
predromanika
Pilastar oltarne ograde
Pilastar oltarne ograde
Savolago, Ostaci crkve svetog Zenona - Zena
8. st.
predromanika
Sarkofag s ostacima arkosolija
Sarkofag s ostacima arkosolija
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
8. st.
predromanika
Sarkofag s ostacima arkosolija, detalji ukrasa
Sarkofag s ostacima arkosolija, detalji ukrasa
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
8. st.
predromanika
Sarkofag s ostacima arkosolija, natpis
Sarkofag s ostacima arkosolija, natpis
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
7. st.
predromanika
Sanduk sarkofaga s reljefima
Sanduk sarkofaga s reljefima
Bale, Župna crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije
8. st.
predromanika
Plutej oltarne ograde s reljefima na obje strane
Plutej oltarne ograde s reljefima na obje strane
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
8. st.
predromanika
Plutej oltarne ograde
Plutej oltarne ograde
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
8. st.
Ulomak ploče s reljefom
Ulomak ploče s reljefom
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
8. st.
predromanika
Ulomak ploče s reljefom
Ulomak ploče s reljefom
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
8. st.
predromanika
Polustup s kapitelom u kripti župne crkve, ex katedrale, svetog Pelagija u Novigradu
Polustup s kapitelom u kripti župne crkve, ex katedrale, svetog Pelagija u Novigradu
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
8. st.
predromanika
Ulomak pilastra oltarne ograde
Ulomak pilastra oltarne ograde
Brijuni, Ostaci crkve svetog Petra
8. st.
predromanika
Ulomak pilastra oltarne ograde
Ulomak pilastra oltarne ograde
Brijuni, Ostaci crkve svetog Petra
8. st.
predromanika
Pilastar oltarne ograde
Pilastar oltarne ograde
Brijuni, Ostaci crkve svetog Petra
8. st.
predromanika
Ulomak luka prolaza oltarne ograde
Ulomak luka prolaza oltarne ograde
Brijuni, Ostaci crkve svetog Petra
8. st.
predromanika