Pronađeno je 27 rezultata
Ostaci crkve svetog Petra
Ostaci crkve svetog Petra
Brijuni
7. st.
predromanika
"Bizantski kastrum" na Brijunima
"Bizantski kastrum" na Brijunima
Brijuni, Bizantski kastrum
antika
"Bizantski kastrum" na Brijunima, ostaci kuća i uljare
"Bizantski kastrum" na Brijunima, ostaci kuća i uljare
Brijuni, Bizantski kastrum
antika
"Bizantski kastrum"  vrata na bedemu
"Bizantski kastrum" vrata na bedemu
Brijuni, Bizantski kastrum
5. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Fotografija ostatka podnog mozaika u crkvi svetog Petra,  A. Gnirs  1910. godine
Fotografija ostatka podnog mozaika u crkvi svetog Petra, A. Gnirs 1910. godine
Brijuni, Ostaci crkve svetog Petra
8. st.
predromanika
Crkva svetog Germana
Crkva svetog Germana
Brijuni, Veli Brijun
15. st.
gotika
Sakristija uz crkvu svetog Germana
Sakristija uz crkvu svetog Germana
Brijuni, Veli Brijun
20. st.
historicizam
Reljef Krista povrh portala crkve svetog Germana
Reljef Krista povrh portala crkve svetog Germana
Brijuni, Veli Brijun
15. st.
gotika
Podni mozaik iz rimske vile u uvali Verige (Val catena)
Podni mozaik iz rimske vile u uvali Verige (Val catena)
Brijuni, Veli Brijun
1. - 4. st.
antika
Crkva svetog Germana, unutrašnjost
Crkva svetog Germana, unutrašnjost
Brijuni, Veli Brijun
15. st.
gotika
Zračni snimak ostataka crkve svetog Petra
Zračni snimak ostataka crkve svetog Petra
Brijuni
7. st.
predromanika
Zračni snimak ostataka crkve svete Marije
Zračni snimak ostataka crkve svete Marije
Brijuni, Veli Brijun
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Svjetionik na rtu Peneda
Svjetionik na rtu Peneda
Brijuni, Rt Peneda
19. st.
Trijem vile "Lovorka" s ugrađenim ulomcima iz crkve svetog Petra
Trijem vile "Lovorka" s ugrađenim ulomcima iz crkve svetog Petra
Brijuni, "Vila Lovorka", ex Kardelj, ex Aimone di Savoia
20. st.
moderno
Poklonac s ugrađenim spolijama iz crkve svetog Petra
Poklonac s ugrađenim spolijama iz crkve svetog Petra
Brijuni, "Vila Lovorka", ex Kardelj, ex Aimone di Savoia
20. st.
moderno
Plutej oltarne ograde s reljefom na obje strane (2)
Plutej oltarne ograde s reljefom na obje strane (2)
Brijuni, Ostaci crkve svete Marije
9. st.
predromanika