Pronađeno je 64 rezultata
Reljef svetog Martina i prosjaka
Reljef svetog Martina i prosjaka
Beram, Crkva svetog Martina
15. st.
gotika
Zaglavni kamen svoda - glava Krista
Zaglavni kamen svoda - glava Krista
Beram, Crkva svetog Martina
15. st.
gotika
Ploča s glagoljskim natpisom
Ploča s glagoljskim natpisom
Beram, Crkva svetog Martina
15. st.
gotika
Ploča i kamenica za krštenje s glagoljskim natpisima
Ploča i kamenica za krštenje s glagoljskim natpisima
Beram, Crkva svetog Martina
15. st.
gotika
Reljef Krista povrh portala crkve svetog Germana
Reljef Krista povrh portala crkve svetog Germana
Brijuni, Veli Brijun
15. st.
gotika
Reljef Jaganjca Božjeg u sredini svoda ciborija
Reljef Jaganjca Božjeg u sredini svoda ciborija
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
13. st.
gotika
Gradska vrata svetog Flora
Gradska vrata svetog Flora
Labin
16. st.
renesansa
Gradska vrata svetog Flora, zabat s lavom svetog Marka, grbovima podestata Francesca Grimanija i grada Labina
Gradska vrata svetog Flora, zabat s lavom svetog Marka, grbovima podestata Francesca Grimanija i grada Labina
Labin
16. st.
renesansa
Gradska vrata svetog Flora, grb Francesca Grimanija
Gradska vrata svetog Flora, grb Francesca Grimanija
Labin
16. st.
renesansa
Gradska vrata svetog Flora, reljef lava svetog Marka
Gradska vrata svetog Flora, reljef lava svetog Marka
Labin
16. st.
renesansa
Ploča s natpisom i poprsjem Antonija Bollanija
Ploča s natpisom i poprsjem Antonija Bollanija
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
17. st.
barok
Crkva svetog Jakova, rozeta na začelju
Crkva svetog Jakova, rozeta na začelju
Barban, Crkva svetog Jakova
15. st.
gotika
Crkva svete Marije, kamena glava iznad glavnog portala
Crkva svete Marije, kamena glava iznad glavnog portala
Božje Polje, Crkva svete Marije od polja na groblju
15. st.
gotika
Crkva svete Marije, reljefi na pročelju
Crkva svete Marije, reljefi na pročelju
Božje Polje, Crkva svete Marije od polja na groblju
15. st.
gotika
Plutej -  ploča oltarne ograde (1), prednja strana
Plutej - ploča oltarne ograde (1), prednja strana
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Plutej -  ploča oltarne ograde (1), stražnja strana
Plutej - ploča oltarne ograde (1), stražnja strana
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko