Pronađeno je 20 rezultata
Kapela svetog Antuna Opata
Kapela svetog Antuna Opata
Barban, Crkva svetog Antuna Opata
15. st.
gotika
Zračni snimak iz 2006. godine
Zračni snimak iz 2006. godine
Barban
Crkva svetog Jakova
Crkva svetog Jakova
Barban, Crkva svetog Jakova
15. st.
gotika
Crkva svetog Jakova, rozeta na začelju
Crkva svetog Jakova, rozeta na začelju
Barban, Crkva svetog Jakova
15. st.
gotika
Kip svetog Nikole
Kip svetog Nikole
Barban, Župna crkva svetog Nikole
17. st.
barok
Glavni oltar
Glavni oltar
Barban, Župna crkva svetog Nikole
Autor: Rossi, Domenico, radionica (?), Tagliapietra, Alvise, Bambini Nicolo, 18. st.
barok
Glavni oltar, kip putta na atici
Glavni oltar, kip putta na atici
Barban, Župna crkva svetog Nikole
18. st.
barok
Glavni oltar, kip desnog anđela
Glavni oltar, kip desnog anđela
Barban, Župna crkva svetog Nikole
18. st.
barok
Glavni oltar, kip lijevog anđela
Glavni oltar, kip lijevog anđela
Barban, Župna crkva svetog Nikole
18. st.
barok
Glavni oltar, kipovi kerubina
Glavni oltar, kipovi kerubina
Barban, Župna crkva svetog Nikole
Autor: Tagliapietra, Alvise, 18. st.
barok
Svetohranište
Svetohranište
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef Uskrsnuća
Svetohranište, reljef Uskrsnuća
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef sa simbolima Evanđelista i Krista
Svetohranište, reljef sa simbolima Evanđelista i Krista
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef sa simbolima evanđelista  Marka, Ivana i Krista
Svetohranište, reljef sa simbolima evanđelista Marka, Ivana i Krista
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef  Krista s pričesnim hostijama
Svetohranište, reljef Krista s pričesnim hostijama
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika
Svetohranište, reljef  sa simbolima evanđelista Mateja i Luke
Svetohranište, reljef sa simbolima evanđelista Mateja i Luke
Barban, Župna crkva svetog Nikole
15. st.
gotika