Pronađeno je 36 rezultata
Avionski snimci Gračišća 2006. godine
Avionski snimci Gračišća 2006. godine
Gračišće
Zračni snimak iz 2006. godine
Zračni snimak iz 2006. godine
Barban
Zračni snimci Momjana 2005. godine
Zračni snimci Momjana 2005. godine
Momjan
Zračni snimak  Kostanjice  iz 2006. godine
Zračni snimak Kostanjice iz 2006. godine
Kostanjica
Zračni snimak Fažane iz 2003. godine
Zračni snimak Fažane iz 2003. godine
Fažana
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (1)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (1)
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (2)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (2)
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (3)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (3)
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (4)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (4)
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (6)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (6)
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (7)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (7)
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (8)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (8)
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (9)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (9)
Motovun
Motovun
Motovun
Motovun
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (10)
Avionski snimci Motovuna 2009. godine (10)
Motovun
Buzet, zračni snimci iz 2006. godine
Buzet, zračni snimci iz 2006. godine
Buzet