Pronađeno je 33 rezultata
"Mutvoranski bestijarij" 1
"Mutvoranski bestijarij" 1
Mutvoran, Četiri ulomka potječu iz župne crkve a dva su bila uzidana u zidu grobljanske kapele u Mutvoranu
11. st.
romanika
"Mutvoranski bestijarij" 2
"Mutvoranski bestijarij" 2
Mutvoran, Četiri ulomka potječu iz župne crkve a dva su bila uzidana u zidu grobljanske kapele u Mutvoranu
11. st.
romanika
"Mutvoranski bestijarij" 3
"Mutvoranski bestijarij" 3
Mutvoran, Četiri ulomka potječu iz župne crkve a dva su bila uzidana u zidu grobljanske kapele u Mutvoranu
11. st.
romanika
"Mutvoranski bestijarij" 4
"Mutvoranski bestijarij" 4
Mutvoran, Četiri ulomka potječu iz župne crkve a dva su bila uzidana u zidu grobljanske kapele u Mutvoranu
11. st.
romanika
"Mutvoranski bestijarij" 5
"Mutvoranski bestijarij" 5
Mutvoran, Četiri ulomka potječu iz župne crkve a dva su bila uzidana u zidu grobljanske kapele u Mutvoranu
11. st.
romanika
"Mutvoranski bestijarij" 6
"Mutvoranski bestijarij" 6
Mutvoran, Četiri ulomka potječu iz župne crkve a dva su bila uzidana u zidu grobljanske kapele u Mutvoranu
11. st.
romanika
Replika detalja "Mutvoranskog bestijarija" 1
Replika detalja "Mutvoranskog bestijarija" 1
Mutvoran, Mutvoran
Replika detalja "Mutvoranskog bestijarija" 2
Replika detalja "Mutvoranskog bestijarija" 2
Mutvoran, Mutvoran
Replika detalja "Mutvoranskog bestijarija" 3
Replika detalja "Mutvoranskog bestijarija" 3
Mutvoran, Mutvoran
Mutvoran, zračni snimci 2006. - 2008. godine
Mutvoran, zračni snimci 2006. - 2008. godine
Mutvoran
Kip Bogorodice s Djetetom
Kip Bogorodice s Djetetom
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
15. st.
gotika
Svetohranište
Svetohranište
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, gornji dio s reljefom Uskrsnuća Kristova i Navještenja
Svetohranište, gornji dio s reljefom Uskrsnuća Kristova i Navještenja
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis, anđela i dekorativnog voća i cvijeća
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis, anđela i dekorativnog voća i cvijeća
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis i dekorativnog voća i cvijeća
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis i dekorativnog voća i cvijeća
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, detalj s natpisom  i vijencem s lozom i narom
Svetohranište, detalj s natpisom i vijencem s lozom i narom
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika