Pronađeno je 90 rezultata
Ploča s reljefom para ptica
Ploča s reljefom para ptica
Mrgani, Ugrađeno na ogradu cisterne
13. st.
romanika
Škrinja - relikvijar svetih Maura i Eleuterija
Škrinja - relikvijar svetih Maura i Eleuterija
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Nikola Benvenuto i Nikola Bonoscagno iz Ankone, 13. st.
romanika
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
romanika
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
romanika
Ckva svete Margarite kraj Vodnjana, unutrašnjost
Ckva svete Margarite kraj Vodnjana, unutrašnjost
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
romanika
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
12. st.
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Zidna slika u crkvi svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
Ulomak grede (dovratnik?) s viticom
Ulomak grede (dovratnik?) s viticom
Batvači, Crkva svete Foške
12. st.
romanika
Crkva svetog Vincenta
Crkva svetog Vincenta
Savičenta, Crkva svetog Vincenta
14. st.
"Mutvoranski bestijarij" 1
"Mutvoranski bestijarij" 1
Mutvoran, Četiri ulomka potječu iz župne crkve a dva su bila uzidana u zidu grobljanske kapele u Mutvoranu
11. st.
romanika