Pronađeno je 3 rezultata
Prozorska tranzena, 1.
Prozorska tranzena, 1.
Kloštar, Ostaci samostana svetog Andrije nad Limom
11. st.
predromanika
Prozorska tranzena, 2.
Prozorska tranzena, 2.
Kloštar, Ostaci samostana svetog Andrije nad Limom
11. st.
predromanika
Prozorska tranzena, 3. (unutarnja strana)
Prozorska tranzena, 3. (unutarnja strana)
Kloštar, Ostaci samostana svetog Andrije nad Limom
11. st.
predromanika