Pronađeno je 184 rezultata
Gradska loža
Gradska loža
Kršan
16. st.
renesansa
Posrt, ostaci kaštela 2007. godine
Posrt, ostaci kaštela 2007. godine
Posrt
Kuća Salomon
Kuća Salomon
Gračišće
15. st.
gotika
Kapela svetog Antuna
Kapela svetog Antuna
Gračišće
15. st.
gotika
Župna crkva svetih Vida, Modesta i Krescencija, pročelje
Župna crkva svetih Vida, Modesta i Krescencija, pročelje
Gračišće
18. st.
barok
Zvonik župne crkve
Zvonik župne crkve
Gračišće
18. st.
barok
Cilindrična kula
Cilindrična kula
Gračišće
16. st.
renesansa
Kapela svetog Antuna Opata
Kapela svetog Antuna Opata
Barban, Crkva svetog Antuna Opata
15. st.
gotika
Ostaci crkve svetog Petra
Ostaci crkve svetog Petra
Brijuni
7. st.
predromanika
"Bizantski kastrum" na Brijunima, ostaci kuća i uljare
"Bizantski kastrum" na Brijunima, ostaci kuća i uljare
Brijuni, Bizantski kastrum
antika
"Bizantski kastrum"  vrata na bedemu
"Bizantski kastrum" vrata na bedemu
Brijuni, Bizantski kastrum
5. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Crkva svetog Germana
Crkva svetog Germana
Brijuni, Veli Brijun
15. st.
gotika
Sakristija uz crkvu svetog Germana
Sakristija uz crkvu svetog Germana
Brijuni, Veli Brijun
20. st.
historicizam
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
romanika
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Crkva svete Margarite kraj Vodnjana
Vodnjan, Crkva svete Margarite
13. st.
romanika
Crkva svetog Germana, unutrašnjost
Crkva svetog Germana, unutrašnjost
Brijuni, Veli Brijun
15. st.
gotika