Pronađeno je 16 rezultata
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
predromanika
Unutrašnjost crkve
Unutrašnjost crkve
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
12. st.
predromanika - romanika
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Ulomak s reljefom uzidan na začelje crkve svete Marije od Sniga kraj Maružina
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Ulomak s reljefom pronađen u crkvi, izložen u unutrašnjosti
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
9. st.
Crkva svete Marije od Sniga kraj Maružina, začelje s ugrađenim spolijama
Crkva svete Marije od Sniga kraj Maružina, začelje s ugrađenim spolijama
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
13. st.
predromanika - romanika
Crkva svete Marije od Sniga kraj Maružina, pročelje
Crkva svete Marije od Sniga kraj Maružina, pročelje
Maružini, Crkva svete Marije od Sniga
13. st.
predromanika - romanika