Unutrašnjost crkve Ivan Matejčić 2010, ivanmatejčić50@gmail.com
Dodatne fotografije
Unutrašnjost crkve Ivan Matejčić, 2010.

Unutrašnjost crkve

Lokalitet: Maružini
Uži lokalitet: Crkva svete Marije od Sniga
Likovna tipologija: Arhitektura
Konzervatorsko restauratorski zahvat: Restauracija: Konzervatorski odjel Pula, Željko Bistrović, 2004. god.
Stoljeće/godina: 12. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Predromanika - romanika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

Ž. BISTROVIĆ, Crkva sv. Marije „od sniga“ u Maružinima kod Kanfanara, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 31-32, 2007/2008, 193-206;