Najava:

ALOJZ OREL - kazališna fotografija

otvoreno do 30. 10. 2020.

Šareni trag istarskih fresaka

DRAGUĆ - HUM - ROČ

Draguć, subota, 30. 11. 2019., u 10 sati
Izložba:

O bella, ciao!

75. obljetnica osnivanja Talijanskog partizanskog bataljuna "Pino Budicin"

otvoreno do 30. 10. 2020.