Pronađeno je 20 rezultata
Dva glagoljska grafita na slici Dispute u hramu (Mali Krist poučava u hramu)
Dva glagoljska grafita na slici Dispute u hramu (Mali Krist poučava u hramu)
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
15. st.
gotika
Zidna slika Raspeća
Zidna slika Raspeća
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Crkva svetog Barnabe
Crkva svetog Barnabe
Vižinada
14. st.
romanika
Zidna slika Uskrsnuća
Zidna slika Uskrsnuća
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Zidna slika Posljednje večere
Zidna slika Posljednje večere
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Zidna slika Dispute u hramu ("Dvanaestogodišnji Krist u Hramu")
Zidna slika Dispute u hramu ("Dvanaestogodišnji Krist u Hramu")
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Zidna slika Posljednjeg suda - pakao
Zidna slika Posljednjeg suda - pakao
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Zidna slika Pokolja nevine dječice
Zidna slika Pokolja nevine dječice
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Zidna slika Poklonstva triju kraljeva
Zidna slika Poklonstva triju kraljeva
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Zidna slika Rođenja Kristova
Zidna slika Rođenja Kristova
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Fragmenti zidne slike svetaca pod arkadom u nekadašnjoj apsidi
Fragmenti zidne slike svetaca pod arkadom u nekadašnjoj apsidi
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Unutrašnjost crkve sa zidnim slikama
Unutrašnjost crkve sa zidnim slikama
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Likovi svetaca na bordurama
Likovi svetaca na bordurama
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Maske u bordurama
Maske u bordurama
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Vijenci lišća u bordurama
Vijenci lišća u bordurama
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika
Zidna slika Raspeća i Uskrsnuća
Zidna slika Raspeća i Uskrsnuća
Vižinada, Crkva svetog Barnabe
14. st.
gotika