Pronađeno je 21 rezultata
Zračni snimak Fažane iz 2003. godine
Zračni snimak Fažane iz 2003. godine
Fažana
Fažana 2003. godine
Fažana 2003. godine
Fažana
Crkva svete Blažene Djevice Marije od Karmela s lopicom
Crkva svete Blažene Djevice Marije od Karmela s lopicom
Fažana, Crkva Gospe Karmelske
15. st.
gotika
Crkva svetog Ivana na groblju
Crkva svetog Ivana na groblju
Fažana, groblje
16. st.
renesansa
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane
Fažana, Crkva svetog Elizeja
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, prozor s kamenom tranzenom  na pročelju
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, prozor s kamenom tranzenom na pročelju
Fažana, Crkva svetog Elizeja
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, ulomak sarkofaga, skica moguće rekonstrukcije
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, ulomak sarkofaga, skica moguće rekonstrukcije
Fažana, Crkva svetog Elizeja
Autor: Matejčić, Ivan, 5. st.
ranokršćansko
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, tlocrt
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, tlocrt
Fažana, Crkva svetog Elizeja
6. st.
predromanika
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, ulomak sarkofaga
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, ulomak sarkofaga
Fažana, Crkva svetog Elizeja
5. st.
ranokršćansko
Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
Fažana, Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
15. st.
gotika
Portal župne crkve svetih Kuzme i Damjana
Portal župne crkve svetih Kuzme i Damjana
Fažana, Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
15. st.
gotika
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, prozor sa spolijom na pročelju
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, prozor sa spolijom na pročelju
Fažana, Crkva svetog Elizeja
1. - 4. st.
antika
Raspelo
Raspelo
Fažana, Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
14. st.
gotika
Reljef svetog Kuzme na portalu crkve
Reljef svetog Kuzme na portalu crkve
Fažana, Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
15. st.
gotika
Reljef svetog Damjana na portalu crkve
Reljef svetog Damjana na portalu crkve
Fažana, Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
15. st.
gotika
Svetohranište
Svetohranište
Fažana, Župna crkva svetih Kuzme i Damjana
Autor: Toretti, Giuseppe, 18. st.
barok