Pronađeno je 14 rezultata
Grafički prikaz analize slojevitosti južnog zida
Grafički prikaz analize slojevitosti južnog zida
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 21. st.
Grafički prikaz analize slojevitosti pročeljnog zida
Grafički prikaz analize slojevitosti pročeljnog zida
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 21. st.
Crkva svete Foške, crtež tlocrta i presjeka
Crkva svete Foške, crtež tlocrta i presjeka
Batvači, Crkva svete Foške
predromanika
Ulomak s reljefom, skica rekonstrukcije motiva
Ulomak s reljefom, skica rekonstrukcije motiva
Umag, Muzej grada Umaga
Autor: Matejčić, Ivan,
Ostaci pentafore, skica rekonstrukcije
Ostaci pentafore, skica rekonstrukcije
Pula, Ulica Sergijevaca
Autor: Matejčić, Ivan,
gotika
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, ulomak sarkofaga, skica moguće rekonstrukcije
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, ulomak sarkofaga, skica moguće rekonstrukcije
Fažana, Crkva svetog Elizeja
Autor: Matejčić, Ivan, 5. st.
ranokršćansko
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, tlocrt
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, tlocrt
Fažana, Crkva svetog Elizeja
6. st.
predromanika
Ulomak pluteja oltarne ograde, prijedlog rekonstrukcije
Ulomak pluteja oltarne ograde, prijedlog rekonstrukcije
Poreč, Zavičajni muzej Poreštine
Autor: Matejčić, Ivan, 8. st.
predromanika
Crtež rekonstrukcije ambona iz Eufrazijane
Crtež rekonstrukcije ambona iz Eufrazijane
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Chevalier, Pascale,
ranokršćansko – ranobizantsko
Ostaci crkve svetog Tome, tlocrt nakon arheoloških istraživanja
Ostaci crkve svetog Tome, tlocrt nakon arheoloških istraživanja
Rovinj, Ostaci crkve svetog Tome kraj Rovinja
Autor: Matejčić, Ivan, 20. st.
predromanika
Ostaci crkve svetog Tome, skica rekonstrukcije
Ostaci crkve svetog Tome, skica rekonstrukcije
Rovinj, Ostaci crkve svetog Tome kraj Rovinja
Autor: Matejčić, Ivan, 20. st.
predromanika
Grafički prikaz arheoloških nalaza u crkvi s prijedlogom rekonstrukcije zvonika
Grafički prikaz arheoloških nalaza u crkvi s prijedlogom rekonstrukcije zvonika
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 21. st.
Skice prijedloga rekonstrukcije izvornog izgleda
Skice prijedloga rekonstrukcije izvornog izgleda
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 20. st.
suvremeno
Kripta župne crkve, ex katedrale, svetog Pelagija u Novigradu, crtež prozora s tranzenom
Kripta župne crkve, ex katedrale, svetog Pelagija u Novigradu, crtež prozora s tranzenom
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Matejčić, Ivan, 8. st.
predromanika