Pronađeno je 13 rezultata
Detalji arhitektonske skulpture, spolija i  ulomka nađenog u zidu
Detalji arhitektonske skulpture, spolija i ulomka nađenog u zidu
Peroj, Crkva svetog Stjepana
1. - 4. st.
antika
Arheološka istraživanja crkve
Arheološka istraživanja crkve
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Grafički prikaz analize slojevitosti južnog zida
Grafički prikaz analize slojevitosti južnog zida
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 21. st.
Grafički prikaz analize slojevitosti pročeljnog zida
Grafički prikaz analize slojevitosti pročeljnog zida
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 21. st.
Grafički prikaz arheoloških nalaza u crkvi s prijedlogom rekonstrukcije zvonika
Grafički prikaz arheoloških nalaza u crkvi s prijedlogom rekonstrukcije zvonika
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 21. st.
Skice prijedloga rekonstrukcije izvornog izgleda
Skice prijedloga rekonstrukcije izvornog izgleda
Peroj, Crkva svetog Stjepana
Autor: Matejčić, Ivan, 20. st.
suvremeno
Crkva svetog Stjepana, drugi sloj zidnih slika
Crkva svetog Stjepana, drugi sloj zidnih slika
Peroj, Crkva svetog Stjepana
15. st.
gotika
Crkva svetog Stjepana
Crkva svetog Stjepana
Peroj, Crkva svetog Stjepana
11. st.
predromanika
Crkva svetog Stjepana
Crkva svetog Stjepana
Peroj, Crkva svetog Stjepana
11. st.
predromanika
Crkva svetog Stjepana
Crkva svetog Stjepana
Peroj, Crkva svetog Stjepana
11. st.
predromanika
Crkva svetog Stjepana
Crkva svetog Stjepana
Peroj, Crkva svetog Stjepana
11. st.
predromanika
Crkva svetog Stjepana
Crkva svetog Stjepana
Peroj, Crkva svetog Stjepana
11. st.
predromanika
Crkva svetog Stjepana, zidne slike
Crkva svetog Stjepana, zidne slike
Peroj, Crkva svetog Stjepana
11. st.
predromanika