Grafički prikaz arheoloških nalaza u crkvi s prijedlogom rekonstrukcije zvonika Ivan Matejčić

Grafički prikaz arheoloških nalaza u crkvi s prijedlogom rekonstrukcije zvonika

Autor: Matejčić, Ivan
Lokalitet: Peroj
Uži lokalitet: Crkva svetog Stjepana
Likovna tipologija: Crtež; Arhitektonski nacrt
Materijal/Tehnika: ACAD
Stoljeće/godina: 21. st.
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

I. MATEJČIĆ, La chiesa di Santo Stefano a Peroi, u: Alla ricercha di un passato complesso. Scritti in onore di Gian Pietro Brogiolo per ili suo settentesimo compleanno, a cura di Alexandra Chavaria Arnau e Miljenko Jurković, Diserationes et monographiae, 8,, Zagreb 2016, 257-270.