Pronađeno je 10 rezultata
Plutej oltarne ograde
Plutej oltarne ograde
Banjole kod Peroja, Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama
11. st.
predromanika
Ulomak pilastra oltarne ograde
Ulomak pilastra oltarne ograde
Banjole kod Peroja, Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama
11. st.
predromanika - romanika
Ulomak pilastra oltarne ograde
Ulomak pilastra oltarne ograde
Banjole kod Peroja, Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike prije restauracije 2006. godine
Zidne slike prije restauracije 2006. godine
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
Stup srastao s kapitelom
Stup srastao s kapitelom
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
11. st.
romanika
Kapitel arkature
Kapitel arkature
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Reljef anđela
Reljef anđela
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike u  sjevernoj apsidi župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Zidne slike u sjevernoj apsidi župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Ulomak dovratnika s reljefom "zelenog čovjeka" ili šumskog demona
Ulomak dovratnika s reljefom "zelenog čovjeka" ili šumskog demona
Banjole kod Peroja, Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama
11. st.
romanika
Reljef svetog Jurja s glagoljskim natpisom
Reljef svetog Jurja s glagoljskim natpisom
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
11. st.
predromanika - romanika