Ulomak pilastra oltarne ograde Ivo Puniš 2012., ipunis@gmail.com

Ulomak pilastra oltarne ograde

Lokalitet: Banjole kod Peroja
Uži lokalitet: Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama; nađeno u ostacima crkve svetog Mihovila, pohranjeno u privremenom spremištu Konzervatorskog odjela
Likovna tipologija: Kiparstvo; crkveni namještaj, oltarna ograda, reljef
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac
Stoljeće/godina: 11.
Kulturno povijesno razdoblje: Predromanika - romanika
Autor skede: Ivan Matejčić