Pronađeno je 22 rezultata
Kip svetog Antuna Opata
Kip svetog Antuna Opata
Kanfanar, Crkva svetog Antuna Opata kraj Dvigrada
15. st.
gotika
Kip Bogorodice s djetetom
Kip Bogorodice s djetetom
Kanfanar, Crkva svete Marije od Lakuća
15. st.
gotika
Propovjedaonica iz Dvigrada
Propovjedaonica iz Dvigrada
Kanfanar, Župna crkva svetog Silvestra
15. st.
gotika
Reljef Bogorodice s djetetom na propovjedaonici iz Dvigrada
Reljef Bogorodice s djetetom na propovjedaonici iz Dvigrada
Kanfanar, Župna crkva svetog Silvestra
15. st.
gotika
Reljef svete Sofije na propovjedaonici iz Dvigrada
Reljef svete Sofije na propovjedaonici iz Dvigrada
Kanfanar, Župna crkva svetog Silvestra
15. st.
gotika
Reljef Jaganjca Božjeg na propovjedaonici iz Dvigrada
Reljef Jaganjca Božjeg na propovjedaonici iz Dvigrada
Kanfanar, Župna crkva svetog Silvestra
19. st.
historicizam
Detalji na prsobranu propovjedaonice iz Dvigrada
Detalji na prsobranu propovjedaonice iz Dvigrada
Kanfanar, Župna crkva svetog Silvestra
15. st.
gotika
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike u crkvi Svete Agate
Zidne slike u crkvi Svete Agate
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
Zidne slike, kalota apside
Zidne slike, kalota apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, anđeo i svetica (sveta Agata ili Lucija)
Zidne slike, anđeo i svetica (sveta Agata ili Lucija)
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike,  anđelo s kuglom, svetac -svetica i Krist u  slavi
Zidne slike, anđelo s kuglom, svetac -svetica i Krist u slavi
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostol u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostol u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika