Ulomak pilastra oltarne ograde Ivo Puniš 2012., ipunis@gmail.com

Ulomak pilastra oltarne ograde

Lokalitet: Banjole kod Peroja
Uži lokalitet: Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama; nađeno u ostacima crkve svetog Mihovila, pohranjeno u Arheološkom muzeju Istre u Puli
Likovna tipologija: Kiparstvo; crkveni namještaj, oltarna ograda, reljef
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac (visina 57cm, širina 37 cm, debljina 10,5 cm)
Stoljeće/godina: 11.
Kulturno povijesno razdoblje: Predromanika - romanika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

S. MUSTAČ, u: I. MATEJČIĆ, S. MUSTAČ, Umjetnička baština istarske crkve 1, Kiparstvo od 5. do 13. stoljeća, Poreč 2014, 236-237..