Pronađeno je 26 rezultata
Kip svetog Sebastijana na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Kip svetog Sebastijana na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
16. st.
renesansa
Kip svetog Ivana Krstitelja na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Kip svetog Ivana Krstitelja na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
16. st.
renesansa
Kip svetog Grgura Pape na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Kip svetog Grgura Pape na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
17. st.
renesansa
Kip svetice na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Kip svetice na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
17. st.
renesansa
Kip Bogorodice s Djetetom
Kip Bogorodice s Djetetom
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
15. st.
renesansa
Kip Bogorodice s Djetetom prije restauriranja
Kip Bogorodice s Djetetom prije restauriranja
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
15. st.
renesansa
Crkva svetog Jurja Starog sa zvonikom, starim grobljem i gradskim zidinama
Crkva svetog Jurja Starog sa zvonikom, starim grobljem i gradskim zidinama
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
12. st.
romanika
Crkva svetog Jurja Starog sa zvonikom, starim grobljem i gradskim zidinama
Crkva svetog Jurja Starog sa zvonikom, starim grobljem i gradskim zidinama
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
12. st.
romanika
Crkva svetog Jurja Starog sa zvonikom, starim grobljem i gradskim zidinama
Crkva svetog Jurja Starog sa zvonikom, starim grobljem i gradskim zidinama
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
12. st.
romanika
Reljef s prikazom lađe
Reljef s prikazom lađe
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
- st.
antika
Reljef s prikazom lađe, detalj
Reljef s prikazom lađe, detalj
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
- st.
antika
Reljef s prikazom lađe, detalj
Reljef s prikazom lađe, detalj
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
- st.
antika
Reljef s prikazom lađe, detalj
Reljef s prikazom lađe, detalj
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
- st.
antika
Kip svetog Ivana apostola prije restauracije
Kip svetog Ivana apostola prije restauracije
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
Autor: Martini, Giovanni, radionica ili sljedbenik, 16. st.
renesansa
Kip svetog Roka
Kip svetog Roka
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
Autor: Martini, Giovanni, radionica ili sljedbenik, 16. st.
renesansa
Kip svetog Roka prije restauracije
Kip svetog Roka prije restauracije
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
Autor: Martini, Giovanni, radionica ili sljedbenik, 16. st.
renesansa