Kip svetog Sebastijana na  retablu oltara Gospe od Ružarija Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Kip svetog Sebastijana na  retablu oltara Gospe od Ružarija Ivo Puniš, 2017

Kip svetog Sebastijana na retablu oltara Gospe od Ružarija

Lokalitet: Plomin
Uži lokalitet: Župna crkva svetog Jurja
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Drvo, pozlata, boja
Ikonografija: Sveti Sebastijan
Stoljeće/godina: druga polovica 16. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Renesansa
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

V. ZAJEC, Studije o drvenim oltarima i skulpturi u Istri, Zagreb, 2014, 115-128, 193; D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2, Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017,  239-243.