Pronađeno je 8 rezultata
Slika  Gospe Karmelske na istoimenom oltaru
Slika Gospe Karmelske na istoimenom oltaru
Pazin, Župna crkva svetog Nikole
- st.
Oltarna slika Gospe Karmelske na oltaru svetog Petra
Oltarna slika Gospe Karmelske na oltaru svetog Petra
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Autor: Grandi, Francesco, 19. st.
historicizam
Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice
Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Kecheisen, Leopold, 18. st.
barok
Oltar Gospe od Ružarija, oltarna slika
Oltar Gospe od Ružarija, oltarna slika
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Travi, Francesco, 18. st.
barok
Portret župnika Paola Deperisa
Portret župnika Paola Deperisa
Bale, Župna crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Rigo, Leonardo, 19. st.
moderno
Slika Bogorodice od Ružarija na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Slika Bogorodice od Ružarija na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
17. st.
barok
Oltar svetog Henrika Kralja,slika svetog Henrika
Oltar svetog Henrika Kralja,slika svetog Henrika
Belaj, Kapela u dvorcu
Autor: Kecheisen, Leopold, 18. st.
barok
Slika svetog Nikole sa svetim Jakovom i svetim Antunom Opatom
Slika svetog Nikole sa svetim Jakovom i svetim Antunom Opatom
Barban, Župna crkva svetog Nikole
Autor: Bambini, Nicolo, 18. st.
barok