Pronađeno je 14 rezultata
Relikvijar u obliku poprsja svetog Pavla Pustinjaka
Relikvijar u obliku poprsja svetog Pavla Pustinjaka
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
18. st.
barok
Relikvijar u obliku poprsja svetog Antuna Opata
Relikvijar u obliku poprsja svetog Antuna Opata
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
18. st.
barok
Kip sveca
Kip sveca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok
Kip sveca
Kip sveca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok
Kip sveca
Kip sveca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok
Kipovi  svetaca
Kipovi svetaca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok
Sveti Petar u Šumi, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora
Sveti Petar u Šumi, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora
Sveti Petar u Šumi
17. st.
barok
Naslon korskih klupa
Naslon korskih klupa
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Marije od Ružarija, kip svetog Joakima
Oltar Marije od Ružarija, kip svetog Joakima
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 17. st.
barok
Oltar Nevine dječice
Oltar Nevine dječice
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Nevine dječice, kip kralja Melkiora na atici oltara
Oltar Nevine dječice, kip kralja Melkiora na atici oltara
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara
Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice
Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Kecheisen, Leopold, 18. st.
barok
Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara
Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok