Oltar Marije od Ružarija, kip svetog Joakima Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Oltar Marije od Ružarija, kip svetog Joakima Ivo Puniš, 2016.

Oltar Marije od Ružarija, kip svetog Joakima

Autor: Riedl, Paulus i radionica
Lokalitet: Sveti Petar u Šumi
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Petra i Pavla; Prva kapela na sjevernoj strani
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Drvo, pozlata, boja
Ikonografija: Sveti Joakim; kadionica
Stoljeće/godina: 18. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. BARIČEVIĆ, Paulus Riedel, pavlinski kipar u Istri i Hrvatskom primorju, Peristil, 1973-1974, 133-148.