Pronađeno je 4 rezultata
Kip sveca
Kip sveca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok
Kip sveca
Kip sveca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok
Kip sveca
Kip sveca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok
Kipovi  svetaca
Kipovi svetaca
Sveti Petar u Šumi, Crkva svetog Roka
Autor: Riedl, Paulus, 18. st.
barok