Kip sveca Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Kip sveca Ivo Puniš, 2017

Kip sveca

Autor: Riedl, Paulus
Lokalitet: Sveti Petar u Šumi
Uži lokalitet: Crkva svetog Roka; privremeno izloženo u zbirci crkvene umjetnosti Biskupije u Poreču
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Drvo
Ikonografija: Svetac
Stoljeće/godina: druga polovica 18. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić