Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara Ivo Puniš, 2016.
Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara Ivo Puniš, 2016.
Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara ivo Puniš, 2016

Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara

Autor: Riedl, Paulus i radionica
Lokalitet: Sveti Petar u Šumi
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Petra i Pavla; Druga kapela na sjevernoj strani
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Drvo, pozlata, boja (visina 146 cm)
Ikonografija: Sveti kralj Gašpar; kadionica
Stoljeće/godina: 18. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. BARIČEVIĆ, Paulus Riedel, pavlinski kipar u Istri i Hrvatskom primorju, Peristil, 1973-1974, 133-148; D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 366-370I.