Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice Ivo Puniš, 2016.
Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice Ivo Puniš, 2016.
Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice ivo Puniš, 2016

Oltar Nevine dječice, slika Pokolja nevine dječice

Autor: Kecheisen, Leopold
Lokalitet: Sveti Petar u Šumi
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Petra i Pavla; Druga kapela na sjevernoj strani
Likovna tipologija: Slikarstvo
Materijal/Tehnika: Ulje na platnu (visina 300 cm, širina 168 cm)
Ikonografija: Pokolj nevine dječice; kadionica
Stoljeće/godina: 18. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

.

V. BRALIĆ u: V. BRALIĆ – N. KUDIŠ-BURIĆ, Slikarska baština Istre. Djela štafelajnog slikarstva od 15. do 18. stoljeća na području Porečko-pulske biskupije, Zagreb-Rovinj, 2006, 501-502.