Pronađeno je 6 rezultata
Naslon korskih klupa
Naslon korskih klupa
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Marije od Ružarija, kip svetog Joakima
Oltar Marije od Ružarija, kip svetog Joakima
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 17. st.
barok
Oltar Nevine dječice
Oltar Nevine dječice
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Nevine dječice, kip kralja Melkiora na atici oltara
Oltar Nevine dječice, kip kralja Melkiora na atici oltara
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara
Oltar Nevine dječice, kip kralja Gašpara
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok
Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara
Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara
Sveti Petar u Šumi, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Riedl, Paulus i radionica, 18. st.
barok