Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara Ivo Puniš 2016., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara Ivo Puniš, 2016.
Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara Ivo Puniš, 2016.

Oltar Nevine dječice, kip kralja Baltazara

Autor: Riedl, Paulus i radionica
Lokalitet: Sveti Petar u Šumi
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Petra i Pavla; Druga kapela na sjevernoj strani
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Drvo, pozlata, boja (visina 145 cm)
Ikonografija: Sveti kralj Baltazar
Stoljeće/godina: 18. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. BARIČEVIĆ, Paulus Riedel, pavlinski kipar u Istri i Hrvatskom primorju, Peristil, 1973-1974, 133-148; D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 366-370I.