Pronađeno je 24 rezultata
Buje, zračni snimci 2006. - 2008 godine
Buje, zračni snimci 2006. - 2008 godine
Buje
Oltarni retabl - svetohranište
Oltarni retabl - svetohranište
Buje, Župna crkva svetog Servula
16. st.
renesansa
Oltarni retabl - svetohranište, detalj s reljefom svetog Kristofora
Oltarni retabl - svetohranište, detalj s reljefom svetog Kristofora
Buje, Župna crkva svetog Servula
16. st.
renesansa
Oltarni retabl - svetohranište, reljef svete Katarine
Oltarni retabl - svetohranište, reljef svete Katarine
Buje, Župna crkva svetog Servula
16. st.
renesansa
Ploča s grbom i natpisom podestata Benedikta Barozija
Ploča s grbom i natpisom podestata Benedikta Barozija
Buje, Zvonik župne crkve
Autor: Matej iz Pule, 15. st.
renesansa
Ploča s grbom i natpisom podestata Giorgia Arimonda
Ploča s grbom i natpisom podestata Giorgia Arimonda
Buje, Zvonik župne crkve
16. st.
renesansa
Nosač jarbola za zastavu s reljefnim lavom svetog Marka
Nosač jarbola za zastavu s reljefnim lavom svetog Marka
Buje, Glavni trg u povijesnoj jezgri
15. st.
renesansa
Lav svetog Marka s grbom Cicogna
Lav svetog Marka s grbom Cicogna
Buje, Pročelje zgrade nekadašnje škole na glavnom trgu
15. st.
renesansa
Lav svetog Marka
Lav svetog Marka
Buje, Zvonik župne crkve
15. st.
renesansa
Gornji dio pročelja  župne crkve svetog Servula s kipom evanđelista iz 13. stoljeća
Gornji dio pročelja župne crkve svetog Servula s kipom evanđelista iz 13. stoljeća
Buje, Župna crkva svetog Servula
18. st.
barok
Pročelje  župne crkve svetog Servula
Pročelje župne crkve svetog Servula
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Antonio Naiber, 18. st.
barok
Glavni portal župne crkve svetog Servula
Glavni portal župne crkve svetog Servula
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Giovanni Dongetti - Antonio Naiber, 18. st.
barok
Crtež nosača jarbola za zastavu objavljen u knjizi G. Caprina, L'Istria Nobilissima...
Crtež nosača jarbola za zastavu objavljen u knjizi G. Caprina, L'Istria Nobilissima...
Buje
Autor: De Franceschi, Giulio, 20. st.
Kip Bogorodice s djetetom
Kip Bogorodice s djetetom
Buje, Crkva svete Marije Milosrdnice
Autor: Campsa, Paolo i Giovanni da Melines, 15. st.
renesansa
Glavni oltar s kipovima svetih Servula i Sebastijana
Glavni oltar s kipovima svetih Servula i Sebastijana
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Marchiori, Giovanni (kipovi), 18. st.
barok
Kip svetog Servula na glavnom oltaru
Kip svetog Servula na glavnom oltaru
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok