Pronađeno je 4 rezultata
Oltar Gospe od Ružarija, atika
Oltar Gospe od Ružarija, atika
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Albertini, Gaspare, 18. st.
barok
Olltar Gospe od Ružarija, liijevi anđeo
Olltar Gospe od Ružarija, liijevi anđeo
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Albertini, Gaspare, 18. st.
barok
Oltar Gospe od Ružarija, desni anđeo
Oltar Gospe od Ružarija, desni anđeo
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Albertini, Gaspare, 18. st.
barok
Oltar Gospe od Ružarija, reljef na stipesu
Oltar Gospe od Ružarija, reljef na stipesu
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Albertini, Gaspare, 18. st.
barok