Pronađeno je 1 rezultata
Oltar Gospe od Ružarija, kerubin
Oltar Gospe od Ružarija, kerubin
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Albertini, Gaspare, 18. st.
barok