Pronađeno je 7 rezultata
Kip lijevog anđela
Kip lijevog anđela
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok
Kip desnog anđela
Kip desnog anđela
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok
Kip desnog anđela, detalji
Kip desnog anđela, detalji
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok
Kip svete Tereze Avilske
Kip svete Tereze Avilske
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok
Kip svetog Šimuna Štoka
Kip svetog Šimuna Štoka
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok
Kip svetog Servula na glavnom oltaru
Kip svetog Servula na glavnom oltaru
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok
Kip svetog Sebastijana na glavnom oltaru
Kip svetog Sebastijana na glavnom oltaru
Buje, Župna crkva svetog Servula
Autor: Marchiori, Giovanni, 18. st.
barok