Pronađeno je 11 rezultata
Belaj, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora
Belaj, grafika iz knjige Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasora
Belaj
17. st.
barok
Belaj, zračni snimak 2007. - 2008.  godine
Belaj, zračni snimak 2007. - 2008. godine
Belaj
Ploča s natpisom
Ploča s natpisom
Belaj, Kapela u dvorcu
15. st.
gotika
Nadgrobna ploča kneza Martina Mojsjevića
Nadgrobna ploča kneza Martina Mojsjevića
Belaj, Kapela u dvorcu
15. st.
gotika
Nadgrobna ploča Andrije od Kršana
Nadgrobna ploča Andrije od Kršana
Belaj, Kapela u dvorcu
16. st.
gotika
Ploča s natpisom i grbom
Ploča s natpisom i grbom
Belaj, Kapela u dvorcu
16. st.
renesansa
Oltar svetog Henrika Kralja
Oltar svetog Henrika Kralja
Belaj, Kapela u dvorcu
18. st.
barok
Oltar svetog Henrika Kralja, kip svetog Biskupa
Oltar svetog Henrika Kralja, kip svetog Biskupa
Belaj, Kapela u dvorcu
18. st.
barok
Oltar svetog Henrika Kralja, kip svetog Prezbitera
Oltar svetog Henrika Kralja, kip svetog Prezbitera
Belaj, Kapela u dvorcu
18. st.
barok
Oltar svetog Henrika Kralja,slika svetog Henrika
Oltar svetog Henrika Kralja,slika svetog Henrika
Belaj, Kapela u dvorcu
Autor: Kecheisen, Leopold, 18. st.
barok
Oltar svetog Henrika Kralja,grb obitelji Auersperg
Oltar svetog Henrika Kralja,grb obitelji Auersperg
Belaj, Kapela u dvorcu
18. st.
barok