Pronađeno je 28 rezultata
Ploča s reljefom para ptica
Ploča s reljefom para ptica
Mrgani, Ugrađeno na ogradu cisterne
13. st.
romanika
Kip svetog Nikole
Kip svetog Nikole
Pazin, Župna crkva svetog Nikole
Autor: De Putti, Angelo, 18. st.
barok
Kustodija (tabernakul, svetohranište)
Kustodija (tabernakul, svetohranište)
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
15. st.
gotika
Kustodija (tabernakul, svetohranište)
Kustodija (tabernakul, svetohranište)
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
15. st.
gotika
Glavni oltar
Glavni oltar
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
Autor: Bosa, Antonio, 19. st.
historicizam
Kip svetog Pelegrina na glavnom oltaru
Kip svetog Pelegrina na glavnom oltaru
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
Autor: Bosa, Antonio, 19. st.
historicizam
Kip svetog Nicefora na glavnom oltaru
Kip svetog Nicefora na glavnom oltaru
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
Autor: Bosa, Antonio, 19. st.
historicizam
Prozorska tranzena  s reljefima
Prozorska tranzena s reljefima
Rovinj, Crkva svetog Trojstva
14. st.
gotika
Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske
Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Autor: Gai, Antonio, 18. st.
barok
Olomak s pleternim reljefom u trenutku nalaza 1996. godine
Olomak s pleternim reljefom u trenutku nalaza 1996. godine
Bale, Ostaci crkve i samostana svete Marije Velike
9. st.
predromanika
Olomak pluteja u trenutku nalaza 1996. godine
Olomak pluteja u trenutku nalaza 1996. godine
Bale, Ostaci crkve i samostana svete Marije Velike
9. st.
predromanika
Impost višedjelnog prozora  u trenutku nalaza 1996. godine
Impost višedjelnog prozora u trenutku nalaza 1996. godine
Bale, Ostaci crkve i samostana svete Marije Velike
9. st.
predromanika
Olomak grede oltarne ograde u trenutku nalaza 1996. godine
Olomak grede oltarne ograde u trenutku nalaza 1996. godine
Bale, Ostaci crkve i samostana svete Marije Velike
9. st.
predromanika
Ploča s natpisom na dvorcu obitelji Borisi
Ploča s natpisom na dvorcu obitelji Borisi
Funtana
17. st.
barok
Dva ulomka zakrivljene ploče ambona (?) koje se ne spajaju
Dva ulomka zakrivljene ploče ambona (?) koje se ne spajaju
Bale, Ostaci crkve i samostana svete Marije Velike
8. st.
predromanika
Ulomci prozorske tranzene
Ulomci prozorske tranzene
Bale, Ostaci crkve i samostana svete Marije Velike
8. st.
predromanika