Pronađeno je 298 rezultata
Slika detalja glavnog oltara u Eufrazijevoj bazilici objavljeni u knjizi Errard-Gayet...
Slika detalja glavnog oltara u Eufrazijevoj bazilici objavljeni u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika katedre u Eufrazijevoj bazilici objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika katedre u Eufrazijevoj bazilici objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Detalji vrata  Eufrazijeve bazilike objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Detalji vrata Eufrazijeve bazilike objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Škrinja - relikvijar svetih Maura i Eleuterija
Škrinja - relikvijar svetih Maura i Eleuterija
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Nikola Benvenuto i Nikola Bonoscagno iz Ankone, 13. st.
romanika
Detalji katedre i subselije  Eufrazijeve bazilike objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Detalji katedre i subselije Eufrazijeve bazilike objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika podnog mozaika u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika korskih klupa u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika korskih klupa u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika korskih klupa u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika korskih klupa u Eufrazijani objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Slika križa s reljefima iz Eufrazijane objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika križa s reljefima iz Eufrazijane objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Crtež reljefa Jaganjca Božjeg iz Eufrazijane objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Crtež reljefa Jaganjca Božjeg iz Eufrazijane objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Plan grada Poreča objavljen u knjizi Errard-Gayet...
Plan grada Poreča objavljen u knjizi Errard-Gayet...
Poreč
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Ulomak ranokršćanskog sarkofaga
Ulomak ranokršćanskog sarkofaga
Poreč, Zavičajni muzej Poreštine
4. st.
ranokršćansko
Ulomak ranokršćanskog sarkofaga
Ulomak ranokršćanskog sarkofaga
Poreč, Zavičajni muzej Poreštine
4. st.
ranokršćansko