Pronađeno je 1 rezultata
Prikaz Poreča u knjizi Peregrinatio..., Bernharda von Breydenbacha
Prikaz Poreča u knjizi Peregrinatio..., Bernharda von Breydenbacha
Poreč
Autor: Reuwick, Erhard, 15. st.
gotika