Pronađeno je 10 rezultata
Rekonstrukcija pročelja prema moru rimskog hrama
Rekonstrukcija pročelja prema moru rimskog hrama
Poreč, Rimski hramovi na Maraforu
Autor: Berlam, Arduino,
Tlocrt rimskog hrama
Tlocrt rimskog hrama
Poreč, Rimski hramovi na Maraforu
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež detalja "Neptunovog hrama"
Crtež detalja "Neptunovog hrama"
Poreč, Rimski hramovi na Maraforu
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež stilobata i baze rimskog hrama
Crtež stilobata i baze rimskog hrama
Poreč, Rimski hramovi na Maraforu
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež trabeacije rimskog hrama
Crtež trabeacije rimskog hrama
Poreč, Rimski hramovi na Maraforu
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež rimskih kapitela
Crtež rimskih kapitela
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež detalja arhitrava rimskog hrama
Crtež detalja arhitrava rimskog hrama
Poreč, Rimski hramovi na Maraforu
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež detalja friza rimskog hrama
Crtež detalja friza rimskog hrama
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež stupa s kapitelom
Crtež stupa s kapitelom
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Berlam, Arduino,
Crtež stupa rimskog hrama
Crtež stupa rimskog hrama
Poreč, Rimski hramovi na Maraforu
Autor: Berlam, Arduino,