Pronađeno je 5 rezultata
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  Krista
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj Krista
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  svetog Bartola
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj svetog Bartola
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  svetog Franje
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj svetog Franje
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj "cartellina " s potpisom slikara
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj "cartellina " s potpisom slikara
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, Lucas, Valentin, nepoznati slikar, 16. st.
renesansa