Pronađeno je 8 rezultata
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  grba obitelji Polesini
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj grba obitelji Polesini
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
19. st.
historicizam
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  Imakulate i Bogorodice s Djetetom
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj Imakulate i Bogorodice s Djetetom
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Lucas, Valentin, nepoznati slikar, 19. st.
historicizam
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj natpisa iz 1892.
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj natpisa iz 1892.
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Lucas, Valentin, 19. st.
historicizam
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj "cartellina " s potpisom slikara
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj "cartellina " s potpisom slikara
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  svetog Bartola
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj svetog Bartola
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  svetog Franje
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj svetog Franje
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj  Krista
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima, detalj Krista
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, 16. st.
renesansa
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima
Slika Bezgrešnog začeća sa svecima i anđelima
Poreč, Crkva Gospe od Anđela
Autor: Cevola, Francesco, Lucas, Valentin, nepoznati slikar, 16. st.
renesansa