Pronađeno je 6 rezultata
Eufrazijana, crtež - akvarel, prikaz atrija
Eufrazijana, crtež - akvarel, prikaz atrija
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Jackson, Thomas Graham, 19. st.
Eufrazijana, crtež - akvarel  korskih klupa
Eufrazijana, crtež - akvarel korskih klupa
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Jackson, Thomas Graham, 19. st.
Eufrazijana, crtež - akvarel   podnog mozaika
Eufrazijana, crtež - akvarel podnog mozaika
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Jackson, Thomas Graham, 19. st.
Eufrazijana, crtež  podnog mozaika u celli trichori
Eufrazijana, crtež podnog mozaika u celli trichori
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Jackson, Thomas Graham, 19. st.
Eufrazijana, crtež - akvarel  apside bazilike
Eufrazijana, crtež - akvarel apside bazilike
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Jackson, Thomas Graham, 19. st.
Apsida župne crkve svetog Martina, crtež
Apsida župne crkve svetog Martina, crtež
Sveti Lovreč, Crkva svetog Martina
Autor: Jackson, Thomas Graham, 19. st.