Pronađeno je 11 rezultata
Tlocrt amfiteatra u Puli
Tlocrt amfiteatra u Puli
Pula, Amfiteatar
Autor: Stancovich, Pietro, 19. st.
Tlocrt amfiteatra u Puli s prikazanim kanalima
Tlocrt amfiteatra u Puli s prikazanim kanalima
Pula, Amfiteatar
Autor: Stancovich, Pietro, 19. st.
Prikaz rekonstrukcije amfiteatra, presjek i tlocrt
Prikaz rekonstrukcije amfiteatra, presjek i tlocrt
Pula, Amfiteatar
Autor: Stancovich, Pietro, 19. st.
Crtež herkulovih vrata
Crtež herkulovih vrata
Pula, Herkulova vrata
Autor: Stancovich, Pietro, 19. st.
Tlocrt dva i pročelje jednog rimskog hrama u Puli
Tlocrt dva i pročelje jednog rimskog hrama u Puli
Pula, Antički hram
Autor: Roy, Julien David le, 18. st.
Pogled na pronaos i detalji hrama u Puli
Pogled na pronaos i detalji hrama u Puli
Pula, Antički hram
Autor: Roy, Julien David le, 18. st.
Crtež rimskog hrama
Crtež rimskog hrama
Pula, Antički hram
Autor: Roy, Julien David le, 18. st.
Portret biskupa Giacoma Filippa Tomasinija u knjizi Historia della..
Portret biskupa Giacoma Filippa Tomasinija u knjizi Historia della..
None
Autor: Giovanni Georgi, 17. st.
barok
Portret porečkog biskupa Gasparea Negrija
Portret porečkog biskupa Gasparea Negrija
Poreč
Autor: Bartolozzi, Francesco, 18. st.
barok
Bakrorez s prikazom mozaika u apsidi Eufrazijeve bazilike
Bakrorez s prikazom mozaika u apsidi Eufrazijeve bazilike
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Grevenbroch, Giovanni, 18. st.
barok
Bakrorez s prikazom prednje strane oltara biskupa Eufrazija
Bakrorez s prikazom prednje strane oltara biskupa Eufrazija
Poreč
18. st.
barok