Pronađeno je 3 rezultata
Tlocrt dva i pročelje jednog rimskog hrama u Puli
Tlocrt dva i pročelje jednog rimskog hrama u Puli
Pula, Antički hram
Autor: Roy, Julien David le, 18. st.
Pogled na pronaos i detalji hrama u Puli
Pogled na pronaos i detalji hrama u Puli
Pula, Antički hram
Autor: Roy, Julien David le, 18. st.
Crtež rimskog hrama
Crtež rimskog hrama
Pula, Antički hram
Autor: Roy, Julien David le, 18. st.