Pronađeno je 22 rezultata
Crtež  uzdužnog presjeka Eufrazijane (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođenja dvorana, cella), detalj
Crtež uzdužnog presjeka Eufrazijane (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođenja dvorana, cella), detalj
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crtež uzdužnog presjeka Eufrazijane (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođenja dvorana, cella)
Crtež uzdužnog presjeka Eufrazijane (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođenja dvorana, cella)
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crtež tlocrta Eufrazijeve bazilike (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođena dvorana, cella),
Crtež tlocrta Eufrazijeve bazilike (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođena dvorana, cella),
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crtež tlocrta Eufrazijeve bazilike (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođena dvorana, cella), detalj
Crtež tlocrta Eufrazijeve bazilike (zvonik, krstionica, atrij, bazilika, presvođena dvorana, cella), detalj
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crteži detalja u Eufrazijani (štukature, kapiteli, katedra, Eufrazijev  monogram)
Crteži detalja u Eufrazijani (štukature, kapiteli, katedra, Eufrazijev monogram)
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crteži detalja u Eufrazijani (štukature, kapiteli, katedra, Eufrazijev monogram), povećano
Crteži detalja u Eufrazijani (štukature, kapiteli, katedra, Eufrazijev monogram), povećano
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt pulske katedrale
Tlocrt pulske katedrale
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt pulske katedrale, povećano
Tlocrt pulske katedrale, povećano
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Uzdužni presjek pulske katedrale
Uzdužni presjek pulske katedrale
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Presjek pulske katedrale, povećano
Presjek pulske katedrale, povećano
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Detalji u pulskoj katedrali
Detalji u pulskoj katedrali
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Detalji u pulskoj katedrali, povećano
Detalji u pulskoj katedrali, povećano
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt i presjek krstionice u Novigradu
Tlocrt i presjek krstionice u Novigradu
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt i presjek krstionice u Novigradu, povećano
Tlocrt i presjek krstionice u Novigradu, povećano
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci
Tlocrt crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon,
barok
Poprečni presjek crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Poprečni presjek crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok