Pronađeno je 22 rezultata
Kula ("Biskupova kula", Kaštel), sjedište Muzeja grada Umaga
Kula ("Biskupova kula", Kaštel), sjedište Muzeja grada Umaga
Umag
15. st.
renesansa
Gotička kuća s biforom i grbom
Gotička kuća s biforom i grbom
Umag
15. st.
gotika
Gotička monofora na kući u povjesnoj jezgri
Gotička monofora na kući u povjesnoj jezgri
Umag
15. st.
gotika
Kuća sa zazidanim gotičkim monoforama
Kuća sa zazidanim gotičkim monoforama
Umag
15. st.
gotika
Grb na kući u povjesnoj gradskoj jezgri
Grb na kući u povjesnoj gradskoj jezgri
Umag
16. st.
renesansa
Renesansna kuća s biforom i grbom
Renesansna kuća s biforom i grbom
Umag
15. st.
renesansa
Glavni oltar
Glavni oltar
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
Autor: Bosa, Antonio, 19. st.
historicizam
Kip svetog Pelegrina na glavnom oltaru
Kip svetog Pelegrina na glavnom oltaru
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
Autor: Bosa, Antonio, 19. st.
historicizam
Kip svetog Nicefora na glavnom oltaru
Kip svetog Nicefora na glavnom oltaru
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
Autor: Bosa, Antonio, 19. st.
historicizam
Antependij glavnog oltara
Antependij glavnog oltara
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
19. st.
historicizam
Raspelo
Raspelo
Umag, Župna crkva Blažene Djevice Marije
16. st.
renesansa
Ulomak s reljefom s jedne i natpisom s druge strane
Ulomak s reljefom s jedne i natpisom s druge strane
Umag, Muzej grada Umaga
9. st.
predromanika
Ulomak s reljefom, skica rekonstrukcije motiva
Ulomak s reljefom, skica rekonstrukcije motiva
Umag, Muzej grada Umaga
Autor: Matejčić, Ivan,
Crtež Umaga objavljen u knjizi G. Caprina, L'Istria Nobilissima...
Crtež Umaga objavljen u knjizi G. Caprina, L'Istria Nobilissima...
Umag
20. st.
Ulomak s reljefom s jedne i natpisom s druge strane, strana s natpisom
Ulomak s reljefom s jedne i natpisom s druge strane, strana s natpisom
Umag, Muzej grada Umaga
14. st.
gotika
Prednja stranica sarkofaga
Prednja stranica sarkofaga
Umag, Pročelje kuće u gradskoj jezgri