Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske Ivo Puniš, 2017
Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske Ivo Puniš, 2017.
Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske Ivo Puniš, 2017.
Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske Ivo Puniš, 2017
Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske Ivo Puniš, 2017.

Kipovi putta i para anđela na atici oltara Gospe Karmelske

Autor: Gai, Antonio
Lokalitet: Rovinj
Uži lokalitet: Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Vapnenac; kamen
Ikonografija: -
Stoljeće/godina: peto desetljeće 18. stpljeća
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 331-335.